Lisa Palm utanför riksdagshuset Bild: Alexandra Björklund

Lisa Palm arbetar sedan slutet av januari år 2017 som riksdagsassistent åt SFP:s ledamot Anna-Maja Henriksson. Det är hon som ser till att inga möten missas eller att några dubbelbokningar inträffar. Hon skriver också ibland utkast till olika kolumner och artiklar för Anna-Maja Henriksson.

– Mitt jobb varierar från dag till dag. Ingen är den andra lik, säger Palm.

Palm har arbetat inom skatteförvaltningen innan hon en sommardag fick ett samtal av Anna-Maja Henriksson om hon ville bli hennes assistent. Hon tackade ja, och har sedan dess arbetat vid Anna-Majas sida både mentalt såsom fysiskt.

Med jobbet kommer ett väldigt flexibelt tidsschema där arbetsdagarnas längd ständigt varierar. Ändringar kan ske snabbt och det är därför svårt att planera in något på lång sikt. Att kunna prioritera och planera om så snabbt som möjligt är därför en bra egenskap att inneha, både när det kommer till yrkeslivet och det privata livet.

– Visst är det stressigt emellanåt men jobbet är så givande och roligt i sig själv att alla dåliga bitar kompenseras av de goda.

En annan sak som är viktigt att tänka på om man vill bli riksdagsassistent är att ens karriär allt som oftast inte varar allt för länge. När ens politikers mandattid är förbi kan det även innebära att ens dagar som riksdagsassistent uppehör. Dock ger arbetet så mycket fastän det kanske bara är för en kort tid.

– Man får många kontakter och möjligheter i och med det här jobbet. Jag var själv till Sydafrika för en tid sen vilket fångade mitt intresse för internationellt arbete.

För att kunna bli en riksdagassistent krävs ingen specifik utbildning men det lönar sig att ha lite kunskap inom samhällsvetenskapliga ämnen som till exempel statskunskap, juridik och offentlig rätt. Fiskbiolog som jurist, alla är välkomna. Intresset är trots allt det viktigaste, understryker Palm.

– Ifall man är intresserad av politik och samhället är det här jobbet förstås intressantare än om man inte är det. Att hänga med vad som sker just nu och vad som är på gång är också väldigt viktigt.