Finlandssvenskar är ett teatergående folk – knappa resurser hotar produktionerna

215
Svenska kulturfondens ombudsman Håkan Omars anser att den finlandssvenska teatern måste utvecklas för att fungera i framtiden. bild: Thomas Engstrand

Finlandssvenskar går fortfarande aktivt på teater. Med 230 000 teaterbesök år 2015 på svenskspråkiga föreställningar kallar Svenska kulturfondens ombudsman Håkan Omars finlandssvenskar för ett teaterbesökande folk. Däremot måste teatern utvecklas för att vara lika livskraftig i framtiden.

Knappa resurser och en allt hårdare tävling om publiken hotar den svenskspråkiga teaterns framtid. Trots det tror man på kulturfonden på finlandssvenska teaterns framtid.

– Vi försöker ta reda på hur framtiden ser ut genom att fråga fältet, det skulle vara svårt för kulturfonden att ensamma uttala sig om hur framtiden ser ut, vi ställer frågan till teateraktörerna själva. Finlandssvenska teaterkulturen har dock en ljus framtid, som den alltid har haft, säger Omars.

Ifall det finns tillräckligt med pengar för att fortsätta producera lika mycket teater på svenska i fortsättningen återstår ännu att se, eftersom allting hänger på hur lagstiftningen kommer att se ut.

Enligt Omars är teater ett prioriterat område och det kommer att finnas resurser. Men ifall det kommer att finnas tillräckligt med pengar beror på hur lagstiftningen ser ut framöver, ingen vet riktigt heller svaret på i vilken omfattning.

Kommer det att finnas intresse också i framtiden?

–Det återstår att se, konkurrensen om publiken har hårdnats och skärpts, det finns andra faktorer som konkurrerar om teaterbesökarnas tid, säger Omars.

Teatrarna satsar allt mera på de stora scenerna framför de mindre. Man vill försäkra sig om att publiksiffrorna är tillräckliga och därför satsar institutionerna med säkra kort på sina stora scener.

–En evig fråga är hur man ska få mera publik till föreställningarna. Det handlar mycket om publikarbete och utmaningen är att få folk intresserade och att komma och bekanta sig med teater.