Helsingfors populärt bland kryssningsturister – växer fortare än Stockholm, Tallinn och Köpenhamn

312
Bild: Cha Già José / Creative Commons/Flickr

Den här sommaren kommer att bli en livlig kryssningssommar. Kryssningssäsongen inleds med lyxkryssaren MS Hanseatic som startat från Hamburg och åker till St. Petersburg. Kryssaren tar i land i morgon på tisdag i Södra hamnen i Helsingfors.  

Den livligaste kryssningsdagen kommer vara den andra juli, då sex fartyg anländer till Helsingfors med närmare 10 000 resenärer.  

Enligt Helsinki Marketings pressmeddelande var år 2017 ett rekordår för Helsingfors inom turismen. Turismen växte med 13 procent från år 2016. Det som lockar turister till Helsingfors är närheten till naturen som är kopplad med en intressant stadskultur och ett brett utbud av evenemang. 

Enligt Helsinki Marketing väntas den här kryssningssäsongen att vara ännu livligare. Den största tillväxten väntas ske bland internationella resenärer.

Turismen till Helsingfors växer för tillfället snabbare än konkurrerande huvudstäder som Köpenhamn, Tallinn, Stockholm och Oslo. För att upprätthålla tillväxten i Helsingfors måste man säkerställa boende för resenärerna samt satsa på servicen. 

—  Vi måste säkerställa att antalet övernattningplatser fortsätter växa. Också servicen och digitala tjänsterna måste utvecklas så att de motsvarar resenärernas behov, kommenterar Laura Aalto, som är verkställande direktör för Helsinki Marketing. 

Fördelningen mellan arbetsresor och fritidsresor är relativt jämn. Knappt hälften av övernattnignarna, 47 procent, i Helsingfors gjordes i arbetssyfte. Bland annat internationella kongresser lockar arbetsresenärer, och Helsingfors är för tillfället den populäraste kongresstaden i Norden. 

— Resandet har övergått starkt till ett digitalt tidevarv, vilket utsätter nya krav för resmålen, förklarar Aalto om hur resenärernas krav har utvecklats.