Kungen ändrar Akademiens stadgar

343
Kungen uttalar sig om Svenska Akademien. Bild: Wikimedia Commons/King Carl XVI Gustaf at National Day 2009.jpg: Bengt Nyman

Efter att Svenska Akademien den senaste tiden varit i hetluften, har kung Carl XVI Gustaf, Svenska Akademiens beskyddare, uttalat sig. Enligt TT har kungen i ett pressmeddelande meddelat att han kommer att ändra stadgarna för Svenska Akademien.

 

– Jag har för avsikt att komplettera Svenska Akademiens stadgar på det sättet att det görs tydligt att det är möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Den som under längre tid än två år inte deltagit i arbetet ska vidare anses ha lämnat Akademien, även om ledamoten inte formellt begärt sitt utträde. Det är en given utgångspunkt i svensk och internationell rätt att den som inte längre önskar vara ledamot av en sammanslutning ska ha möjlighet till utträde. Denna utgångspunkt bör gälla också Svenska Akademien. Jag har inlett ett samråd med Svenska Akademien om den närmare utformningen av stadgarna gällande utträde.