S-gruppen blir Finlands största producent av solenergi

341
S-gruppen installerar ungefär 37 000 solpaneler i år. Bild: Geograph/Oliver Mills

S-gruppen meddelar i dag att de kommer att installera cirka 37 000 solpaneler på sina tak inom det här året. Solpanelerna kommer att installeras på cirka 40 tak till lokaler som Prisma, S-market och ABC.

S-gruppen jobbar för att bekämpa klimatförändringen och har satt upp klimatmål. Företagsruppen vill minska sina utsläpp med en miljon ton senast år 2030 och uppmanar även andra företag att göra det.

Den största delen energi som används inom S-gruppens affärslokaler är vindenergi. Solenergin kommer att utgöra ungefär 10 procent av energianvändningen.

Europeiska Unionens har satt upp klimat-och energimål som ska uppnås senast år 2020. De går bland annat ut ut på att öka andelen energi från förnybara källor till 20 procent och minska växthusgasutsläpp med minst 20 procent jämfört med nivån år 1990.

Enligt statistikcentralen minskade utsläppen i Finland år 2016 med 12,5 miljoner ton (nästan 20 procent) jämfört med år 1990.