Svensk Ungdom vill avkriminalisera cannabis

I helg hade Svensk Ungdom sin 75:e kongress i Pargas. Man diskuterade förbundets politiska program samt 41 gruppmotioner. Under kongressen godkändes en motion för att avkriminalisera bruk och innehav av cannabis.

688
Foto: Pexels

En klar majoritet röstade för motionen, rapporterar HBL. Svensk Ungdom har diskuterat drogpolitiken i flera år och har nu godkänt en motion för avkriminalisering av cannabis.

Motionen är i enhet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer för cannabisbruk. Enligt rekommendationerna ska missbruk av narkotika behandlas med vård och inte med straff.

– Målsättningen är att förändra Finlands drogpolitik så att den skulle vara närmare drogpolitiken i övriga Europa, säger SU:s förbundsordförande Christoffer Ingo till HBL.

Man diskuterade också bland annat införande av trängselskatter i Helsingfors, Åbo och Tammerfors samt framflyttande av sommarlovet och begränsandet av politiska strejker.

Ordet ändrat från legalisering till avkriminalisering.

Artikeln rättad kl 11.11