Svenska Yle: Män under 40 dör i drogöverdos

244
Foto: pixabay

Överdos är en av de vanligaste dödsorsakerna för män under 40, rapporterar Svenska Yle. 77 procent av de som dör i överdos är män. Självmord, cancer och olyckor är andra vanliga dödsorsaker.

194 dödsfall var drogrelaterade år 2016. Detta betyder att 3-4 dödsfall per 100 000 invånare var drogrelaterade.

Medelåldern för män som dör av överdos var cirka 38 år medan den var 51 år för kvinnor år 2015.