Trakasseri hör inte hemma i junioridrott

Befolkningsförbundet lanserade tidigare idag i samarbete med flera idrottsförbund tjänsten Et ole yksin. En anonym stödtjänst ska sänka tröskeln för unga idrottare att söka hjälp ifall de blir illa behandlade eller trakasserade i samband med idrott. Osakligt beteende och trakasserier är allvarliga problem inom junioridrotten som Et ole yksin ska motverka och förebygga.

380
Osakligt beteende inom junioridrott kan ha allvarliga följder, säger Kirsi Porras, Expert vid Befolkningförbundet. Foto: Patrik Palmén

Unga riskerar att bli illa bemötta i sina hobbyer, och idrottsverksamhet är inget undantag. Tjänsten Et ole yksin strävar efter att göra det lättare att söka hjälp för unga idrottare som blivit illa behandlade. Genom att anonymt få dela med sig av sina problem med proffs på en statlig, konfidentiell plattform önskas det bli lättare för unga att ta första steget och söka hjälp och inte förbli tysta.

 

Kirsi Porras, expert vid Befolkningsförbundet, poängterar att en ung idrottare kan bli fel behandlad från olika håll, inte bara av lagkamrater.

 

– Om man blir dåligt behandlad av en auktoritär person, som ens tränare, försvinner trygghetskänslan lätt. Det är uttryckligen känslan av trygghet och förtroende vi vill främja inom idrott.

 

Skam, rädsla, isolering och ångestkänslor är bara en del av de allvarliga följder som Porras menar att osakligt beteende mot unga idrottare kan leda till. Följderna kan bli ännu värre, ifall man blir felbehandlad av en vuxen man har tillit till.

 

”Att i framtiden kunna erbjuda stöd också på svenska är viktigt för oss, men det är en utmaning”

 

Jaakko Luumi, finansdirektör för Ishockeyförbundet, understryker att tjänsten inte begränsar äldre, före detta idrottare från att ta kontakt. Då samma möjlighet till anonymt stöd inte förr funnits, är det vanligt att någon upplevt orättvis behandling, osakligt beteende och i värsta fall sexuella trakasserier, och hållit det för sig själv. Hoppeligen kan Et ole yksins telefon- och chattjänst göra det lättare för dem att ta upp sina negativa erfarenheter i efterhand.

 

Tjänsten lanseras till en början enbart på finska. Att erbjuda tjänsten på andra språk, främst svenska, är en utmaning Eija Koivuranta, VD på Befolkninsförbundet, är mån om.

 

– Att i framtiden kunna erbjuda stöd också på svenska är viktigt för oss, men det är en utmaning. Till en början ska det i alla fall vara möjligt att via oss bli vägledd till det stöd man behöver på det egna modersmålet.

 

Tuija Rinkinen som vid Befolkningsförbundet leder verksamheten för unga, säger att tjänsten kommer att utvecklas enligt användningen av den. Målet är att ännu under våren ha en flerspråkig verksamhet.

 

Lanseringen av Et ole yksin har förberetts sedan januari 2017, och för tillfället samarbetar Ishockey-, basket-, volleybolls-, innebandy-, gymnastik- och bollförbundet. Därtill också Finlands centrum för etik inom idrotten, FCEI.