Den nordiska välfärdsmodellen är en av de mest lyckade i världen, men samtidigt möter de nordiska länderna en hel del utmaningar. Inkomstskillnaderna har ökat i Finland och det är enligt Erkki Tuomioja ett tecken på att vi inte har lyckats med välfärdsmodellen. Tuomioja poängterar att vi borde ta itu med problemen på en internationell nivå.

– Om vi vill använda samma instrument som vi har använt för att bygga välfärdssamhället i vårt land, så måste vi använda dem på en internationell nivå. Den europeiska unionen behövs för att vi ska kunna svara på globaliseringens utmaningar, säger Tuomioja.
Tuomioja lyfter upp det nordiska samarbetets betydelse och påpekar att de nordiska länderna är en kompakt gruppering av länder med samma typ av sociala strukturer och historia som kan åstadkomma mycket mer om de gör det tillsammans.

– Den övriga världen förväntar sig dessutom att vi delar våra erfarenheter om vårt välfärdssamhälle, om hur vi har lyckats så bra jämfört med många andra länder.

 

”Vad kommer den privata marknadskraften att kunna bidra till? Kommer det inte tvärtom att leda till ökade skillnader?”

 

Enligt Tuomioja är den största utmaningen just nu social- och hälsovårdsreformen och han tycker att vi genast borde slopa den.

– Man vet ingenting om vad den kommer att leda till. Reformen kommer inte att leda till besparingar och det kommer knappast att leda till något bättre. Vad kommer den privata marknadskraften att kunna bidra till? Kommer det inte tvärtom att leda till ökade skillnader? Jag tycker att den nya regeringen som tar itu med reformen efter valet ska slopa idén  – annars kommer vi att hamna i ett stort kaos.