Återuppliva modersmålet hos döva finlandssvenskar – ett av Finlands minoritetsspråk är allvarligt hotat

Det finlandssvenska teckenspråket håller på att dö ut. I dag finns det ynka 90 personer som använder sig av finlandssvenskt teckenspråk. En finlandssvensk tolk, som vill vara anonym, tror ändå att det ännu finns chans att återuppliva språket.

621
Elin Westerlund föddes döv. Bild: Ellen Forsell

Finlandssvenskt teckenspråk är ett av dom minsta minoritetsspråken i Finland. I dag finns det bara ungefär 90 personer som använder sig av det finlandssvenska teckenspråket och språket är allvarligt hotat. De flesta av dem som använder sig av finlandssvenskt teckenspråk är födda på 1940- eller 50-talet, eller tidigare.  

Enligt Finlands dövas förbund påverkade nedläggningen av den enda svenska dövskolan i Borgå år 1993 på många sätt. Den finlandssvenska teckenspråkets ställning blev väldigt mycket svagare. 

Elin Westerlund, 20, har varit hörselskadad ända sedan hon föddes. I dag har hon hörselimplantat, men använder sig av tolk i olika vardagliga situationer. Westerlund hade den turen att hennes mamma är utbildad finlandssvensk teckenspråkstolk, så hon fick börja lära sig teckenspråk redan från första början. 

—Jag har inte med mig en tolk hela tiden, men till exempel på föreläsningarna i skolan eller på läkarbesök behöver jag tolk eftersom jag inte alltid hör vad alla säger, säger Westerlund. 

Det finlandssvenska teckenspråket är Westerlunds modersmål och hon kan inte själv använda sig av något annat teckenspråk. 

”Det skulle inte kännas naturligt för mig att ha en finsk tolk”

— Jag kan inte andra teckenspråk men jag kan nog förstå lite finska och sverigesvenska teckenspråk. Handalfabetet och tecknen är ändå helt olika, säger Westerlund. 

Westerlund känner sig orolig över att det finlandssvenska teckenspråket håller på att dö ut. Hon nämner att det är många finlandssvenska barn som föds döva, men som inte kommer att lära sig teckenspråket.  

— Jag tror nog inte att det skulle vara svårt att lära sig ett nytt teckenspråk, men finlandssvenska teckenspråket är ändå mitt modersmål så det skulle inte kännas naturligt för mig att ha en finsk tolk, säger Westerlund. 

Om det finlandssvenska teckenspråket skulle dö ut helt så skulle de med finlandssvenskt teckenspråk som modersmål måsta lära sig ett nytt språk och inte längre kunna kommunicera på det egna modersmålet. 

— Jag tror man skulle känna sig lite isolerad i sitt egna språk, säger Westerlund.  

  ”Vi försöker alla kämpa emot att finlandssvenska teckenspråket ska dö ut”

En finlandssvensk tolk kommenterar finlandssvenska teckenspråkets överlevnad. 

— Det pågår en revitaliseringsprocess. Vi försöker alla kämpa emot att finlandssvenska teckenspråket ska dö ut, säger hon. 

Hon säger att det finns färre barn som föds döva nuförtiden. Flesta av dem lär sig teckenspråket, men många får hörselimplantat vilket bidrar till att dom inte behöver använda teckenspråket lika mycket.  

— Man försöker nog återuppliva det finlandssvenska teckenspråket. Till exempel förra året hade vi en instruktörsutbildning för finlandssvenska tolkar och snart kommer det att ordnas en finlandssvensk tolkutbildning, säger tolken. 

Tolken säger att de som använder sig av finlandssvenskt teckenspråk kommer nog att måsta lära sig ett nytt teckenspråk ifall finlandssvenskan fortsätter att dö ut. 

— Jag kan inte säga ifall det är svårt att lära sig ett nytt teckenspråk, men till exempel sverigesvenskan och finlandssvenskan har redan stora skillnader. Tecknen är annorlunda och språket är kulturbundet, säger hon. 

Tolkarna fortsätter att kämpa för att återuppliva det finlandssvenska teckenspråket och tolken tror att det ännu är möjligt. Ordnandet av nya utbildningar hjälper redan på traven. 

— Ju fler som lär sig finlandssvenskt teckenspråk, ju större chans har den att överleva.