Fler och fler vill avkriminalisera cannabis

Legalisering och avkriminalisering av cannabis har väckt starka åsikter bland både unga såsom gamla. Borde cannabis legaliseras eller ej? Smocka frågade ungdomsförbund och ungdomar vad de tyckte om saken.

559

 

Cannabis har på senaste tid varit ett väl diskuterat ämne både på medier och i olika vänkretsar. Allt från politiker till ungdomsförbund har tagit upp möjligheterna och diskuterat inställningen till cannabis. Debatten kring cannabis gick i gång efter att Svensk Ungdom godkänt en motion på sin kongress om att cannabisen borde avkriminaliseras. SU vill dock vara klar med att avkriminalisering och legalisering är två helt skilda saker.

– Många missförstod till först vårt uttalande. Vi vill inte legalisera utan avkriminalisera cannabisen det vill säga att cannabisen i första hand inte anses som något kriminellt säger SU:s ordförande Christoffer Ingo.

Ingo fortsätter med att förklara varför avkriminaliseringen av cannabisen är viktig.

– Användningen av cannabis har ökat på senaste tiden men inte de som söker hjälp. Att byta ut böteslappen till vård är ett mål som vi i Finland borde satsa på.

Centerns ordförande Suvi Mäkeläinen anser också att cannabis borde avkriminaliseras.

– Cannabis ska inte vara lagligt. Dock borde skolor undervisa mera om vad droger är och försöka minska rädslan som finns kring ämnet i fråga.

Smocka har försökt nå Vänsterförbundets ungdomsförbund men lyckades inte nå någon representant.

I en artikel av Svenska Yle har Vänsterförbundets ungdomsförbund tidigare uttalat sig positivt angående legalisering av medicinisk cannabis.

Många unga är rädda för att söka vård för missbruk av cannabis eftersom att drogen är olaglig i Finland. Cannabisanvändning och langning av drogen är en stigmatiserad fråga.

Smocka frågade några anonyma ungdomar på nätet om vad de anser om legalisering eller avkriminalisering av cannabisen.

”Personligen spelar det ingen roll för mig om cannabis är lagligt eller inte. Det som borde uppmärksammas att det inte är en farlig drog. Så länge cannabisen klassas som något olagligt vill folk heller inte prata om det. Till exempel i Amsterdam är det vanligt att man öppet kan tala om droger utan att det anses vara tabu.”

”Jag tycker inte det ska bli lagligt. Konsumtionen skulle öka och det skulle i sin tur kunna orsaka en hel del problem. Å andra sidan skulle kanske hypen kring drogen försvinna efter ett tag så att veta till 100 procent hur det skulle utforma sig är svårt.”

”Det är skräp. Förlåt att jag låter som om jag är 65 år gammal men inget bra kommer av cannabis. I mediciniskt syfte är det förstås en annan sak.”

”Ifall det skulle legaliseras borde det uppmanas att man inte får sälja eller köpa svart. Vissa affärer borde ha rätt att sälja beskattad cannabis. Det här skulle i sin tur kunna förhindra att man blir fast i andra droger eftersom det inte finns någon langare inblandad som skulle kunna introducera en till nya droger.”

Alla ungdomar som svarade var eniga om att man borde tala mera öppet om droger att vården skulle vara ännu mer lätt tillgänglig.