10 tips för hur du talar med en dansk

Det har varit mycket tal om att allt fler ungdomar flyttar utomlands för att studera, och kanske senare också bosätta sig i ett annat land. Även Smocka har tagit del i diskussionen, och därför tänkte jag passa på att utnyttja tillfället. Om du drömmer om att flytta till Danmark kan dessa tio tips hjälpa dig på traven.

279
Danmark är känt för det unika begreppet "hygge", men här presenteras några andra ord och fraser som är värda att känna till. Foto: Eget arkiv

Vi som talar svenska borde ju kunna kommunicera med danskar och norrmän problemfritt, men så är det inte alltid. I och med att norska allmänt brukar vara lättare att förstå, följer här nu en tipslista med tio råd för hur man lätt kan föra en dialog med någon från Danmark.

 

1. Inled samtalet med Hej [haj].

2. Fortsätt med Hvad så? [va sa]. Då frågar du hur det går.

3. När du lyssnar på personens svar kan du säga nåååh alltid emellanåt för att visa att du är intresserad av det hen berättar.

4. Då du förstår vad personen menar säger du Det ger mening [de gjer mening].

5. Att tacka på danska (skrivs tak) är samma ord som på svenska, så det behöver du inte tänka på, men ifall du vill svara på ett tack med att säga ungefär ”inga problem” kan du på danska säga Det var så lidt [de var så litt]

6. Om dansken frågar dig något inleder du alltid meningen med Ja men altså… [jä men asså].

7. Då du berättar att du gillar något säger du Det kan jeg godt lide [de kan ja gott li].

8. Om dansken säger något som du vill svara tack det samma till säger du I lige måde [i lie måe]

9. När du ska gå säger du bara Ses!

10. Tala med tandborste i munnen, då kanske (på danska: måske) dansken till och med förstår dina svenska ord.

 

OBS! Texten är baserad på kunskap som har samlats in under ett år i landet i fråga. Ifall någon har mera kunskap om språket är kommentarer och protester hjärtligt välkomna.

Mange tak!