Kommunikationsministern: Ansvarsfulla medier är samhällets grundpelare – lovar stöd för medierna

Opinionsnämndens före detta ordförande Elina Grundström har gjort en utredning över mediernas behov av ett stödpaket till följd av coronakrisen, på begäran av kommunikationsminister Timo Harakka (SDP). Utredningen behandlar bland annat behovet av snabbt stöd, hur stödet ska inriktas och vilka kriterierna är för tilldelningen av stöd.

På basen av utredningen föreslår Grundström åtgärder som liknar de befintliga stödmodellerna i de andra nordiska länderna. Exempel på det ospecificerade stödet skulle vara bland annat att ta bort mervärdesskatten på abonnemangsavgiften.

Snabbstödet som Grundström föreslår, skulle ges till journalistiska projekt med motiverat innehåll. I det skulle det vara av vikt att det är lokal och mer undersökande eller djupgående journalistik som skulle finansieras.

– Meningen är att stödja lokala nyhetsfunktioner och också minoriteter, säger kommunikationsminister Timo Harakka (SDP).

Eva Österbacka, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, förutspår att oljeproducenterna så småningom ska ta sitt förnuft till fånga och få oljepriset på rätt köl. Bild: Privat.
Eva Österbacka, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, förutspår att oljeproducenterna så småningom ska ta sitt förnuft till fånga och få oljepriset på rätt köl. Bild: Privat.

Det finns en oro för falska nyheter, särskilt under de rådande omständigheterna. Falska rykten sprids snabbt på sociala medier och det finns ett behov för medierna att trygga pålitlig information till medborgarna för att stödja demokratin.

dgasjgjkaslgjdskal, så som Smocka rapporterade förra veckan.