Här finns dina personuppgifter – behöver du oroa dig?

Den senaste veckan har det kommit fram att myndigheterna i Finland säljer personuppgifter vidare. Enligt Lännen Media sålde Befolkningsregistercentralen och trafiksäkerhetsverket Trafi personuppgifter för 12,5 miljoner euro förra året. Behöver du som privatperson oroa dig för att din information sprids?

291
Bild: Unsplash/Timon Studler

Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till dig som person, till exempel ditt namn och personnummer. Alla personer i Finland har sina uppgifter lagrade i myndigheternas register. Enligt Finlands lag har myndigheterna rätt att sälja vidare personuppgifter i marknadsföringssyfte, både till den offentliga och den privata sektorn. Vad som händer med dina uppgifter när de säljs vidare beror på vem som köper dem.

Har du någonsin funderat på hur telefonförsäljare får tillgång till ditt nummer? Befolkningsregistercentralens och Trafis trogna kunder Posti och nummerupplysningsbolaget Fonecta köper personuppgifter från myndigheterna i direktmarknadsföringssyften. Fonecta överför dem till ett permanent marknadsföringsregister.

Behöver du oroa dig för myndigheternas försäljning av dina uppgifter?

− Oron är berättigad, men man behöver inte vara direkt rädd. Myndigheter är inte företag, det har inte behov av att maximera sina intäkter på din integritets bekostnad, säger datasäkerhetsexperten Mikael Albrecht som också bloggar om cybersäkerhet.

Bankerna är också myndigheternas stamkunder. De behöver dina personuppgifter för direktmarknadsföring och för att kunna identifiera dig, men de får inte lämna ut din information till en annan part utan ditt samtycke. Myndigheter har däremot alltid tillgång till personuppgifter då det kommer till lagenliga skyldigheter, som att bekämpa brottslighet.

”Myndigheter har inget behov av att maximera sina intäkter.”

Världsledaren inom sociala medier, Facebook, är till skillnad från myndigheterna ett företag vars intäkter bygger på skräddarsydd marknadsföring. De samlar information om dig med sin egen spårare.

− Då du surfar på en webbplats som har en Facebook gilla- eller dela-knapp får Facebook tillgång till din aktivitet på sidan, om du inte har vidtagit åtgärder för att blockera det, säger Albrecht.

Det är då som oron borde stiga.

Till skillnad från andra spårare, som oftast bara har tillgång till din IP-adress och ditt geografiska läge, kan Facebook med sin spårare koppla dig till din IP-adress. Företaget har alltså tillgång till dina surfningsdata. I marknadsföringssyften ger Facebook däremot inte vidare information om dig som kan identifiera dig personligen till tredje parter. Du syns som “en person på X antal år som bor i Finland och gillar hundar”.

Bild: Unsplash/Matthew Henry

− Facebook samlar in så mycket information om dig som möjligt för att kunna sälja riktad reklam. De har en ordentlig profil av oss, säger Albrecht.

På Facebooks hemsida står det skrivet att företaget inte säljer – “och aldrig kommer att sälja” – din information vidare. De delar sina uppgifter om dig med sina dotterbolag, så som Instagram och Whatsapp, och när de har fått din information är det deras policy som gäller. Detta verkar vara den gällande regeln för informationslagring på sociala medier.

Instagrams policy förklarar att de har rätt att sälja vidare information om dig, så länge som det inte går att identifiera dig personligen. Instagram-appen kan få tillgång till olika data på din telefon. Redan att du måste godkänna behörighet till foton, vilket är Instagrams grundkoncept, gör att företaget får tillgång till bildernas positionsinformation. Därmed har de information om var du befinner dig, även när du inte använder appen.

− Du borde alltså se upp med vad du ger appen behörighet att göra, säger Albrecht. Läs alltid igenom användarvillkoren – inte bara Instagrams utan i alla sociala medier.

”Så länge de använder din information till marknadsföring är du säker”

Risken med att sociala medier lagrar dina personliga data är densamma som med alla register: dataintrång.

− Så länge de använder din information till marknadsföring är du säker. Facebook har hittills skött det ganska bra, säger Albrecht.

Du kan förhindra utlämning av dina personuppgifter på myndigheternas och företagens webbsidor, men inte i alla situationer. Till exempel har läroanstalter och indrivare alltid tillgång till dina personuppgifter i myndigheternas register då det hjälper dem att utföra sina uppgifter.

Mikaels tips för att förhindra missbruk av data:

  • Godkänn inte appars behörighet utan att tänka efter
  • Stäng av tredjeparts-cookies i din browser
  • Använd inte samma e-post i Facebook som du vanligtvis använder

Mikael bloggar på cybermicke.fi