3.12.2020

Studenthalarens historia

Studenthalaren har blivit en väsentlig del av det finländska studielivet. Nästan varje student- och ämnesförening har i dag en egen halare som dess medlemmar kan köpa. Men hur, var, när och varför blev halaren ett kännetecken för studenter?

Även om den i dag har en väldigt självklar roll i studielivet, är studenthalarens historia kortare än man kanske skulle tro. Studenthalaren som vi känner den i dag har sitt ursprung i Stockholm på Kungliga Tekniska Högskolan KTH. Halare, eller overaller som de kallas i Sverige, användes där som skyddsutrustning av studeranden på studiebesök till fabriker och företag.

Det slitstarka och åtminstone delvis vattentäta materialet gjorde att overallen i slutet av 1960-talet blev allt populärare som festklädnad. Redan innan overallen brukade man på informella studiefester klä sig i en så kallad b-frack. B-fracken, likt overallen, var en frack som kunde offras för festernas eventuella spillor.

Berättelser om hur och när den svenska studentoverallen korsade Östersjön varierar. Den allmänt vedertagna versionen är att svenska utbytesstudenter tog overallen till Finland någon gång på 1970-talet. Här blev den snabbt populär bland ingenjörsstuderande och teknologer.

Halaren spreds på kort tid vidare till andra fakulteter i Finland, i dag används halare också av studenter på yrkeshögskolor. Förutom i Sverige och Finland finns studenthalartraditionen bland kanadensiska ingenjörsstuderande.

Halaren är inte bara en slitstark festklädnad utan ger också studenten möjlighet att uttrycka sin individuella kreativitet och kollektiva tillhörighet.

Till studenthalaren hör naturligtvis halarmärken, som kan ge en inblick i studentens förenings- och studieliv. Traditionen med halarmärken tros härstamma från musikkårer som på 1940-talet reste runt Sverige och bytte märken vid olika högskolor. 

Även om studenthalaren är en mycket uppskattad del av studielivet är den inte helt utan kontrovers. Eftersom studenterna bär halaren under fester, speciellt informella sådana, associeras den ibland av utomstående med studentlivets oglamorösa supande. Kopplingen till en hårt festande livsstil har till och med gjort att en hel del barer och nattklubbar inte tillåter halarklädda festare inträde. 

Senaste nytt

Kolumn: Min Valborgsförbannelse