THL: Finlandssvenskarna friskast i Finland

Institutet för hälsa och välfärd, THL, publicerade idag en ny undersökning om finländarnas hälsa. Undersökningen baserar sig på invånarnas välmående.

Bild: Unsplash

Undersökningen visade på betydande skillnader mellan de olika välfärdsområdena. I huvudstadsregionen och Österbotten är invånarna  friskast. Områden med sjukast invånare är bland annat Norra Savolax, Norra Österbotten och Norra Karelen.

I mätningen tar man hänsyn till levnadsvillkor, levnadsvanor, ärftliga faktorer och sjukvårdsverksamheten på området. 

Nästan alla finlandssvenska områden kan sägas höra till den 10 procent av finländarna som är allra friskast. Men också finländarnas hälsa som helhet har förbättrats under hela 2000-talet.