Layout är lagarbete

176

Vad gör en bra layoutare?

Svaren är förmodligen många och det finns ingen perfekt prototyp, men det jag insett under min vecka på layouten är att du inte behöver vara någon InDesign-wizard med ett erfaret estetiskt öga för att producera en lyckad produkt.

För att undvika misstag och fel kan man alltid sträva efter att layouta så simpelt som möjligt eller axla så lite ansvar man kan – det är en enkel lösning. Men det vi under veckan kommit underfund med är att samarbete är nyckeln till en fin tidning. Samarbete layoutarna emelllan och samarbete mellan layoutarna, tidningsproducenterna och reportrarna. Fråga hjälp eller åsikt av den som sitter bredvid dig. Leta efter inspiration tillsammans. Då alla får sina röster hörda och har chansen att påverka hur slutresultatet ser ut har tidningen lyckats. Självklart behåller layoutarna det sista ordet vad beträffar beslutsfattande.

Tack för oss!