Helsingfors mest värdefulla kulturmiljö kan få en förändring

Helsingfors stadsfullmäktige sammankallas imorgon för att besluta om den nya detaljplanen för Hagnäs strand.

Karta över detaljplaneändring Hagnäs strand. Bild: Föredragningslista 07/08.04.2020
Karta över detaljplaneändring Hagnäs strand. Bild: Föredragningslista 07/08.04.2020

Detaljplaneändringen möjliggör en snabbspårväg från Nihti i Fiskehamnen via Hagnäs strand till Helsingfors centrum, ny linjeföring för Hagnäsbron samt ny allmän strand och förändringar i stadsplaneringen. 

Detaljplaneändringen påverkar Hagnäs strand, Brobergskajen, universitetskvarteren men också park-, strand- och vattenområden i Sörnäs. 

Målet med detaljplaneändringen är att skapa nya allmänna områden vid havet i Hagnäs stadsmiljö. Invånarantalet på området förväntas öka med 1250 personer. 

Planeringsområdet är en del av en förvånansvärt värdefull kulturmiljö i Helsingfors, ett så kallat empire-centrum. Det här är något som, enligt Finlands nationalmuseum, måste tas i beaktande. Kulturhistoriska områden är något som, trots förändringar i detaljplaneändringen, måste bevaras. 

Helsingforsregionens trafik HRT som lagt fram förslaget anser att förändringarna är fullt möjliga och kunde påverka området positivt. 

Helsingfors stadsfullmäktige sammankallas imorgon klockan 18.00 men på grund av coronaepidemin är det stängt för allmänheten. 

Källa: Helsingfors fullmäktige