För få testas för hiv – efterfrågan på test större än tillgången

Antalet människor som infekterats med hiv via droginjicering har ökat. Hivpoints och A-klinikstiftelsens gemensamma projekt vill öka mängden hivtest som erbjuds till droganvändare.

Antalet hivinfektioner som orsakas av droginjicering har ökat under åren 2020–2022, speciellt i huvudstadsregionen, rapporterar Hivpoint. Trots behovet erbjuds inte testning för hiv i tillräckligt stor utsträckning för droganvändare. Hivtestning för riskgrupper motverkar spridning och möjliggör behandling för att förhindra sjukdomens utveckling.

Hivpoints och A-klinikstiftelsens treåriga projekt Oikeus hiv-testiin, ungefär rätt till hivtest på svenska, samarbetar med stödboenden och servicecentraler för att kartlägga enheternas behov för testning och vård. Projektets mål är att droganvändare var tredje månad ska få möjlighet att testas för hiv.

Senaste nytt