Den fjärde Anna:n

Hjälpsam Anna, sträng Anna och kamratlig Anna. Att vara ansvarig för en produkt och för en hel redaktion kräver en hel del. Det kräver tid och det kräver ansvar, men också att en kan distansera sig från sitt arbete.
Under min första vecka jobbade jag konstant. Som tidningsproducent kände jag ett stort ansvar för att mina reportrar skulle få intervjuer gjorda, göra noggrann research och skriva fina artiklar. Dagarna blev långa och redaktionen fanns alltid bakhuvudet. Vad skulle nästa tidning handla om? Varifrån skulle vi få fram en paradbild? Under min första vecka var jag hjälpsamma Anna. Hon som sitter bredvid och tipsar om struktur, rättar och diskuterar artiklars ämnen. Jag ville inte någonsin lämna tidningteamets hörn, inte ens för att hämta kaffe. Jag ville vara aktiv del i vårt lilla team.
Vecka två blev därför både naturligt och tack vare vecka ett, mer annorlunda. Stränga Anna tog vid. Hon som vill att redaktionen ska prestera så bra som möjligt. Hon som kanske glömmer bort att vi gör jobbet för första gången. Stränga Anna är ganska olik mig som privatperson. Stränga Anna trycks därför oftast åt sidan av den Anna som är mån om andras känslor. Det var en svår balansgång och hur mitt jobb slutligen gick är svårt att mäta. Det fanns en välfungerande redaktion. Den producerade alla de produkter den skulle. Jag nöjd med chefredaktören Anna som litade på sina producenter, men också tog tag i de problem som uppstod på vägen. Hybriden av sträng och försiktig blev slutligen ganska lyckad. Men precis som under vecka ett tänkte också denna Anna så gott som bara på Smocka, dygnet runt.

Under vecka tre uppstod en Anna som jag väljer att kalla för kamratliga Anna. Hon som kom på plats för att göra en journalistisk produkt, för småprata med sina tidigare reportrar och för att hänga med layoutteamet. Hon som inte hade något riktigt ansvar utan bara följde med. Gjorde sitt jobb och gick. Det var här jag började inse att det behövs en fjärde Anna. Hon som klarar av att vara kamratlig men ändå lite sträng. Hon som klarar av att vara hjälpsam, men ändå ta distans från jobbet så som kamratliga Anna gör. Hon som är intresserad men inte för involverad.

Den Anna har potential. Den Anna är (kanske) till och med chefsmaterial.