Våga vara okunnig

Vi har alla olika roller. Rollen kan variera beroende på omständigheter och livssituation. Vi kan ha rollen som studerande, flickvän, vän, arbetstagare, mamma, chef. För att vi ska kunna spela en viss roll krävs det att man har kunskap och besitter de egenskaper som rollen kräver. Man måste känna att man behärskar sin roll. Gör man inte det mister man snabbt både rollen och kontrollen.

Att ta på sig en ny roll kan vara både svårt och obekvämt. Man måste bli varm i kläderna. Det är som i en teaterpjäs, där man är van att spela samma roll, men sedan mitt i allt ska byta och hitta en ny plats och uppgift på scenen. Samtidigt ska också dina medspelare klara av att börja spela med dig i den nya pjäsen.

Under Smocka får man verkligen pröva på att byta, hitta och skapa roller. Under en vecka kan du vara tidningsproducent, för att nästa vecka vara layoutare och kanske chefredaktör veckan efter det. Just när du börjar lära känna din första roll ska du bli bekant med nästa. För mig blev det ett ännu snabbare rollbyte. Under en vecka skulle jag vara både webbproducent och tidningslayoutare. Båda lika nya och främmande roller för mig.

Det svåra med en ny roll är att man först kan känna sig okunnig och förvirrad. Man vet inte vilka ens uppgifter är eller så behärskar man dem inte. Kunskapen och erfarenheten från tidigare räcker helt enkelt inte till. Det kan också vara svårt att fråga av andra som vet bättre. Man vill ju inte verka dum!

Men det bästa med att vara okunnig är att man lär sig. Utan att fråga blir du aldrig smartare. Utan att pröva förblir du okunnig. Tyvärr började jag just känna mig varm i kläderna när jag var tvungen att lämna hela Smocka-scenen och gå tillbaka till min gamla bekanta roll som medicinstuderande i Danmark. Det roliga med att pröva på olika roller är att det är så belönande när du känner att du lärt dig dem. Hur man går från att spela en obekant roll som du inte behärskar till att vara den som lär ut den åt andra. Smocka är som en stor teaterpjäs: scenen är fylld med olika roller och du har den unika möjligheten att få pröva på dem alla. Ett rollbyte som du antagligen inte kommer få uppleva igen.

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt