Berner ska leda trafikarbetsgrupp

Minister Anne Berner (C) har utnämnts som ordförande för en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsätts av Kommunikationsministeriet för att utreda trafiknätets framtid. Arbetsgruppens mandatperiod håller på tillslutet av februari nästa år. Gruppen inleder arbetet den 28 februari. I mitten av augusti väntas en mellanrapport av dem. Mikael Nyberg, överdirektör för Kommunikationsverket, kommer att fungera som generalsekreterare för gruppen. Den utredning som Anne Berner publicerade i januari väckte stor uppståndelse. Den nya utredningen kommer inte nödvändigtvis att basera sig på den tidigare. Nyberg sade på onsdag till FNB att gruppen skall slå fast vilket material som används för som grund för utredningsarbetet då den inlett sitt arbete. Målet är att utveckla en hållbar och kostnadseffektiv plan för trafiknätet på lång sikt.

FNB

Senaste nytt