test

Berner: De statsägda bolagen behöver riskhanteringsdirektiv

Kommunikationsminister Anne Berner (C) önskar att de statsägda bolagen skulle få direktiv för sin riskhantering. Berners utlåtande kommer i samband med Finavias derivathärva som riksdagens revisionsutskott tog ställning till i fredags. Utskottet konstaterade att Finavia inte agerat i enlighet med vedertagna principerna för ägarstyrning.

Finavia gjorde derivataffärer 2009–2011 som ledde till förluster på 34 miljoner euro.
Berner ville inte kommentera frågan till FNB under helgen och inte heller på måndagen, men tog i stället ställning i sin blogg.

– De förlustbringande derivatavtalen skulle kanske inte ha gjorts om välövervakade direktiv skulle ha existerat åren 2009–2012, skriver Berner i sin blogg.

 

(FNB)

Senaste nytt