Beslut om svenskspråkig servicehelhet idag

Idag kommer Helsingfors stadsstyrelse att tillsätta platsen av direktör för den svenskspråkiga dagvårds- och utbildningshelheten. Beslutsförslaget nämner Niclas Grönholm som kandidat för positionen. Grönholm har fungerat som linjedirektör för svensk dagvård och utbildning vid utbildningsverket sedan 2010, men från och med den 31 maj i år kommer det ämbetet inte längre att finnas. Rekryteringsprocessen har skett internt, utan någon offentlig ansökan. Enligt stadsstyrelsen är detta ändamålsenligt.

Senaste nytt