Ekonomisk tillväxt genom sysselsättning

Finlands näringsliv (EK) kom idag ut med förslag till regeringens mellangranskning gällande Finlands ekonomiska tillväxt. EK:s uppgift är att få till stånd bättre och konkurrenskraftigare verksamhetsomständigheter för företagen i Finland.

EK föreslår bland annat att förverkliga detta genom att satsa på företagens innovation och kunnande och genom att avveckla arbetslöshetsfällan så att sysselsättningsgraden i Finland höjs.

– Vår nuvarande ekonomiska situation är att den offentliga skulden ökar och kommer att vara högre i slutet av valperioden, säger EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies.

Den nuvarande målsättningen som regeringen ställt kommer inte att förverkligas och man måste göra snabba åtgärder så att sysselsättningsgraden kan höjas tills 2019. Ett sätt är att höja sysselsättningsgraden.

– Vår ekonomiska situation är den att vi måste göra nya beslut och åtgärder så att sysselsättningsgraden stiger. I det långa loppet kan vi inte fortsätta med denna skuldsättning. Det här är speciellt viktigt med tanke på de unga åldersklasserna så att deras tunga skatte- eller pensionsbörda inte stiger till orimliga nivåer.

De goda nyheterna är att arbetslöshetsgraden har sjunkit, men sysselsättningsgraden släpar efter. Häkämies säger att EK har förslag om hur man kan avveckla arbetslöshetsfällan i Finland. Arbetslöshetsfällan hänvisar till en situation där det inte är ekonomiskt lönsamt att ta emot arbete.

Orsaker till att sådana situationer kan uppstå är bland annat att dagvårdsavgifterna är inkomstbaserade och att socialbidraget, speciellt bostadsbidraget, minskar då arbetsinkomsterna ökar. Det här gör att tröskeln att ta emot deltidsarbete blir högre.

– Vi har mycket lediga arbetsplatser men arbetsgivare och arbetare möts inte, säger Häkämies.

Att avveckla arbetslöshetsfällan är nyckeln till att höja sysselsättningsgraden i Finland. Därför föreslår EK att man sänker dagvårdsavgiften med 140 miljoner euro. Den högsta avgiften skulle därmed sänkas från 290 € till 250 € i månaden. Avgiften för det andra barnet skulle vara högst 50 % av det första barnets avgift. EK föreslår också att man sänker bostadsavgifterna i områden där det finns jobb.

Senaste nytt