test

En växande ekonomi

Mellan 2012 och 2015 var Finlands ekonomiska tillväxt negativ. Under det andra kvartalet 2015 vände sig ekonomin mot en positiv utveckling. 2016 var redan ett gott år för Finlands ekonomi. Statistikcentralen presenterade i dag preliminära uppgifter över ekonomins utveckling 2016.

Chefaktuarie Samu Hakala talade om Finlands ekonomiska tillväxt. Foto: Roni Kuronen.’

 

– Industrin har länge varit ryggraden för den inhemska ekonomin, säger chefaktuarie Samu Hakala från Statistikcentralen när han talar om vad som gjorde 2016 till ett så gott år för ekonomin. Enligt Hakala är byggbranschen en av de industrier som växer mest för tillfället.

Under förra året höjdes Finlands totala värdeökning med 1,3 %. De fyra branscher som ökade mest signifikant var Skogsindustrin, Kemiindustrin, byggbranschen samt företagstjänster. Alla fyra hade en ekonomisk tillväxt mellan 5 % och 8 %.

Enbart inom tre områden visade sig utvecklingen vara negativ. Dessa branscher var el- och elektronikindustrin (-9,3 %), finansierings- och försäkringsbranschen (-1 %), samt utbildnings- och sjukvårdsbranschen(-1,9 %).

Hakala nämnde de största enskilda faktorerna bakom den ekonomiska tillväxten.

– Volymen för den privata konsumtionen och investeringar har ökat ständigt sedan det tredje kvartalet 2015. Under förra året var ökningen redan stor. Särskilt investeringarna hade minskat under en längre tid, men vände under 2015. I fjol var investeringar i en hög tillväxt.

Sysselsättningsgraden har ökat under förra året och det syns i en höjd lönenivå. Även arbetets produktivitet var positiv för första gången sedan 2012.

Finlands Bruttonationalprodukt ökade med 1,6 % i volym från året innan, vilket är en god tillväxt jämfört med andra länder. Till exempel ökade Tysklands BNP med 1,9 %, Stor-Britanniens med 1,8 %, USA:s likväl med 1,6 % och Frankrikes ökade med enbart 1,1 %. I toppen på jämförelsen är Sverige med en ökning på hela 3,3 %.

Enligt statistikdirektör Ville Vertanen går det ännu inte att säga varför Sveriges ekonomiska tillväxt varit så stor.

– Statistiken på de andra länderna är så färsk att vi inte ännu hunnit studera den noggrannare, men det kommer vi att göra under de kommande dagarna och veckorna.

Statistikdirektör Ville Vertanen. Foto: Roni Kuronen.

 

 

Hakala redovisade också för saker som hindrar den ekonomiska tillväxten.

– På den gamla goda tiden var Finlands export större än importen. I dag, när importen är större än exporten, påverkar det bruttonationalprodukten negativ.

Importen ökade under förra året med 2 % och exporten med 0,7 %.

Eftersom 2016 var ett gott år för Finlands ekonomi kommer ökningen inte att synas lika starkt i nästa års statistik. Hakala vågade ändå vara försiktigt optimistisk angående en fortsatt ekonomisk tillväxt.

Hur utvecklades Finlands ekonomi 2016

  • Finlands BNP steg med 1,6 %
  • Byggbranschen och privata tjänsternas växte avsevärt
  • Den positiva utvecklingen syntes i att lönerna och antalet arbetstimmar ökade inom branscherna
  • Privat konsumtion och investeringar i byggandet av hus bidrog till den ekonomiska tillväxten.

Senaste nytt