En tiondel av finländare vill med i Nato

Nästan 40 procent av finländarna vill att Finland förblir militärt alliansfritt. Det framgår av en undersökning som Reservistförbundet har låtit Kantar TNS göra. Drygt tusen finländare deltog i undersökningen. Det näst populäraste alternativet är en utökning och utveckling av EU:s militära samarbete. 26 procent stöder det alternativet. 11 procent skulle välja en försvarsallians med Sverige och 12 procent skulle välja Natomedlemskap.

De som deltog i undersökningen fick svara på frågan hur de anser att Finland i första hand borde ordna sitt försvar i fortsättningen. De fick välja endast ett svarsalternativ.

Alliansfritt populärt på landet

På landsbygden är det betydligt fler som väljer det alliansfria alternativet än i städerna. På landsbygden anser nästan hälften att Finland bör förbli alliansfritt, men i städerna är andelen under 40 procent. Också mellan olika partiers väljare märks klara skillnader. Fler av dem som sympatiserar med Vänsterförbundet, Sannfinländarna och Socialdemokraterna anser att Finland inte heller i fortsättningen bör ingå i några militära allianser. Natomedlemskap lockar mest Samlingspartiets anhängare.

Undersökningen genomfördes som dataassisterade telefonintervjuer under januari och februari. De som svarade var 15–79 år gamla. Felmarginalen är cirka tre procentenheter i vardera riktningen.

Natovänliga reservister

Reservistförbundet ställde sina egna medlemmar samma frågor. Bland dem är stödet för ett Natomedlemskap klart högre, 28 procent, men lika många av dem skulle välja alliansfrihet. En utveckling av EU:s militära samarbete är det tredje populäraste alternativet. Ungefär var femte medlem väljer det.

– När det gäller stödet för Nato är det värt att notera att vår undersökning inte mätte stödet för medlemskap på det traditionella ”ja eller nej-sättet”, utan vi ville se hur de försvarsmodeller som diskuterats den senaste tiden placerar sig i jämförelse med varandra, säger Reservistförbundets verksamhetsledare Olli Nyberg i ett pressmeddelande.

Till exempel i en Yle-undersökning förra veckan uppgav 25 procent att de är för ett Natomedlemskap. Där fick de svara ja eller nej på frågan om Finland borde gå med i Nato.

(FNB)

Senaste nytt