Eva: Nästan 79 000 män har hamnat utanför arbetslivet

I Finland finns det nästan 79 000 män i bästa arbetsför ålder som ser ut att permanent ha fallit bort från arbetslivet, konstaterar Näringslivets delegation (Eva).

Enligt Evas analys har deras andel under de senaste decennierna ökat till cirka 7,4 procent av det totala antalet män i arbetsför ålder.

Eva avser män i åldrarna 25–54 år som inte arbetar, studerar eller får invalidpension. Deras möjligheter att få jobb försvåras av bland annat utdragen arbetslöshet, låg utbildning och liten arbetshistoria.

Eva anser att situationen kunde förhindras bland annat genom att man i grundskolan eller eventuellt redan i förskolepedagogiken stöder pojkar som riskerar att bli marginaliserade. Dessutom borde familjerna stödas.
Eva anser också att det behövs mera social-, ungdoms- och familjekunnande i grundskolorna.

Många kommer aldrig att få ett jobb

I Finland finns det cirka 28 200 arbetslösa män som sannolikt aldrig kommer att kunna återvända till arbetslivet på grund av att de har varit arbetslösa länge eller har dålig utbildning eller arbetserfarenhet.

Till gruppen ”andra utanför arbetskraften” placerar Eva 50 400 män. De letar inte efter ett jobb, men har inte heller konstaterats vara arbetsoförmögna. Deras antal har ökat stadigt under de senaste decennierna, också under högkonjunkturer.
Enligt Evas analys har de här männen två saker gemensamt: de är ensamma och har en avlägsen relation till arbetsmarknaden.

Största delen, 87 procent, var inte en dag i arbetslivet 2014 och endast en knapp tredjedel har varit registrerade som arbetslösa.

(FNB)

Senaste nytt