Färre fortkörningar i Finland efter att böterna höjdes

Enligt en undersökning utförd av Helsingfors universitets institut för kriminologi och rättspolitik har antalet fortkörningar minskat med över en procent sedan man bestämde sig för att höja fortkörningsböterna. Tidigare forskning har inte hållit måtten då det har visat  sig att de flesta saktar in bara vid fortkörningskameror. Den nya forskningen visar att människor saktar in på andra platser också.

Forskarna har tagit i beaktande årstider och väderförhållanden. Slutrapporten publiceras i april.

Senaste nytt