test

Finland genom svenska ögon

En ny forskning om hur svenskarna ser på Finland presenterades tidigare i dag. Det väcker frågan om varför vi finnar fortsättningsvis måste bry oss om hur svenskarna ser på oss?

Anders Eriksson som är direktör på Finlandsinstitutet i Sverige berättade om bakgrunden till undersökningen.

Anders Eriksson är direktör på Finlandsinstitutet i Sverige. Foto: Roni Kuronen.

– Initiativet till undersökningen kom från oss på Finlandsinstitutet, inte från Finland eller finländarna. Vi jobbar med marknadsföringen av Finland i Sverige och ville samla information om vad svenskarna vet om Finland. Med hjälp av resultaten kan vi utveckla vår verksamhet.

Undersökningen gjordes i samarbete mellan Finlandsinstitutet, Kulturfonden i Sverige och tankesmedjan Magma i Helsingfors. Undersökningsföretaget Novus genomförde undersökningen. Syftet var att få en bättre bild om svenska allmänhetens bild av Finland i samband med att Finland fyller 100 år.

 

Stenfotade stereotyper

Finlandsbilden är i allmänhet positiv. Typiska associationer till Finland är vacker natur, idrottsgrenar som hockey, skidåkning och Finnkampen. Folket ses som trevligt, arbetsamt och stolt men också som tystlåtet och allvarligt. Enligt undersökningen har svenskarna också en positiv bild av Finlands sjukvård och skolväsende.

Svenskarnas finlandsbild är ändå inte enbart positiv. Gamla stereotyper som ser finnarna som ett våldsamt och alkoholiserat folk sitter starkt fast.

Enligt projektets ansvariga konsult Jessica Åkerström från Novus är finlandsbilden något som är starkt relaterat till den enskilda svenskens kunskapsnivå om sitt grannland.

– Den ytliga bilden är föråldrad och präglas av känslor men en mer positiv bild växer fram desto mer man vet om Finland. Finland kan anses vara en aning gammalmodigt, grått och diffust, medan de som har mera kunskap om verkligheten ser Finland som ett ljust, modernt och positivt land.

 

Då man frågar en svensk vad de vet om Finland är det typiska svaret att ”jag har inte så bra koll”

–Jessica Åkerström

 

Finland nära men avlägset

Svenskarna anser sig ha en nära syskonlig relation till sin ”lillebror” eller ”kusinen” Finland. Detta beror till stor del på att länderna har en lång gemensam historia.

Samtidigt känns Finland som väldigt avlägset på grund av svenskarnas dåliga kunskap om Finland samt språkbarriären som inte upplevs mellan de övriga nordiska länderna.

 

Den dåliga kunskapsnivån

Över hälften av svenskarna upplever att de har en mycket liten eller ganska liten kunskap om Finland. Enbart en tiondel har en ganska stor eller mycket stor kunskap.

– Var tredje svensk har aldrig besökt Finland och enbart en tiondel kunde spika när Finland blivit självständigt och att Finland har hundraårsjubileum i år, säger Åkerström som själv besökte Finland för första gången.

Största delen av svenskarna anser att de borde veta mer om sitt grannland.

– Då man frågar en svensk vad de vet om Finland är det typiska svaret att ”jag har inte så bra koll” men det finns ändå ett stort intresse att lära sig.

Nils Erik Forsgård som är chef på Magma diskuterade resultaten. Foto: Roni Kuronen.

 

Den mystiska finlandssvensken

Det verkar råda en stor ovisshet om vad finlandssvenskar är för något. Svenskarna är väldigt osäkra på definitionen och uppfattningarna varierar. Över 70 % instämde med påståendet att svenska är ett av Finlands nationalspråk och jämställt med finskan. Samma gällde med påståendet om att finlandssvenskar är en svenskspråkig minoritetsgrupp i Finland. Det var ändå enbart en femtedel som var säkra på saken, medan majoriteten enbart trodde det var sant. Nästan 45 % trodde också att finlandssvenskar är definitionen på finländare som är bosatta i Sverige.

Nils Erik Forsgård, som är chef på den finlandssvenska tankesmedjan Magma, ansåg att detta tyder på en identitetskris hos finlandssvenskar.

– Vi måste fråga oss vad som händer med finlandssvenskar som flyttar över till Sverige. Är det så att finlandssvenskar är så nära rikssvenskar att deras finlandssvenska identitet glöms bort så fort de stiger in på svensk mark? Hur vill vi att finlandssvenskar ska identifieras i framtiden?

 

Mumin och arga fåglar

Trots att svenskarna allmänt kan anses ha en dålig kunskap om Finland känner de ändå till en del finländska varumärken. Av dessa varumärken var Mumintrollet i sin egen klass. Över 90 % av svenskarna kände igen Mumintrollet. Angry Birds var också välkänt och över två tredjedelar av svenskarna kände igen varumärket. Omkring hälften kände igen kompositörer som Jean Sibelius och Esa-Pekka Salonen.

Svenskarna fick också fritt berätta något de kände igen från sin östra granne. Hela 63 % av de som deltog i undersökningen kunde inte nämna en ända sak. Bland de som svarade kom Arja Saijonmaa, Lordi, Jörn Donner, Tove Jansson och Marimekko fram.

Senaste nytt