test

FPA får ris

Över 40 klagomål om köerna vid Folkpensionsanstalten har lämnats in till riksdagens justitieombudsman, skriver Lännen Media. Klagomålen gäller handläggningstiderna för utkomststöd, problem med det elektroniska systemet och långa köer till kundtjänsten.
Klagomålen har kommit från olika delar av Finland.

Dessutom får justitieombudsmannens byrå dagligen telefonsamtal där de som ringer uttrycker nöd eller raseri när handläggningen av utkomststöd dröjer.

JO:s byrå har bett FPA om en redogörelse för de missförhållanden som nämns i klagomålen. En del av redogörelserna har man redan fått. Som det nu ser ut drar justitieombudsman Jussi Pajuoja sina slutsatser av situationen i mars, enligt Lännen Media.

Beviljandet av utkomststöd flyttades från kommunerna till Folkpensionsanstalten vid årsskiftet.

(FNB)

Senaste nytt