Genom en småföretagares brillor

Den största delen av företagen i Finland är småföretag, och bara en liten del är stora företag. Små företag har ett anställningsantal på under 250 arbetstagare.

Arbetet som verksamhetsledare för ett företag kan se väldigt olika ut beroende på vilket företagets verksamhetsområde är. En annan faktor som skiljer åt företag, är företagets storlek. Är du chef för ett globalt företag som exempelvis Apple ser din yrkesroll inte alls likadan ut i praktiken som en chef för ett litet företag med tre arbetstagare, även om din titel är samma. Kai Karlsson, verksamhetsledare för företaget Tieliikennepalvelu Hiiop Oy berättar om hur det är att vara småföretagare i Finland. Han berättar att hans personal består av tre personer hans fru är medräknad.

Kai Karlsson anser att det finns utrymme för ambition som företagare. Foto:Camilla Magnusson

Karlsson valde efter en lång bakgrund som arbetstagare att starta sitt ett eget företag. Detta för att företagararbetet ger honom möjligheten till självförverkligande och möjligheten att påverka. Långa arbetsdagar och känslan av att inte kunna påverka varken sin arbetsuppgift, sitt arbetssätt eller arbetstid fick honom att tänka om. Karlsson anser sig vara ambitiös, det har han rum att vara som företagare.

Arbetets positiva och negativa sidor

Det goda inom yrket är enligt Karlsson friheten att kunna välja själv. Vilken utrustning man använder sig av, vilket märke, vem man har som arbetspartner och så vidare. Man kan göra saker då man själv tycker det känns bäst, till exempel planera marknadsföring enligt sin egna ork och energi.

– Det positiva är att jag kan välja när jag själv arbetar, jag kan fast arbeta från tre till fem på natten om ja känner mest inspiration då eller inte får sömn.

Undersökningen av Future CEO 2017, besvarades av verksamhetsledare och styrelsepersonal. Många verksamhetsledare ansåg att det bästa med att vara företagare är att man har självbestämmanderätt och detta i synnerhet när det kommer till arbetstider. Man ansåg att man bäst får inspiration när man själv får välja sitt schema.

Enligt Taru Tujunen, en av årets småföretagare 2017, är arbetet intressant på grund av den stora variationen i arbetsuppgifter. Hon är glad för att hon möter olika arbeten varje dag och är tacksam för kunderna hon får vara i kontakt med.

Det negativa med yrket är däremot att man är ensam om att göra svåra beslut och möta främmande situationer, säger Karlsson. Det finns ingen som säger åt en hur man gör för att handla rätt, ingen som delar information med tips om hur man ska hantera svåra situationer.

–  Det förekommer inget ”bästa broder- nätverk” som säger ”hördu det lönar sig inte att göra sådär för det kommer att gå på tok”.

Yrkets största utmaning är att få allt arbete gjort. Man kan vara tvungen att arbeta i ett sträck ända tills arbetet blir färdigt. Samtidigt borde man göra räkningar och ansökningar om stöd, tillägger Karlsson

Vad krävs det?

För att hänga med i utvecklingen anser Karlsson att det är viktigt att konstant uppdatera sin kunskap genom att gå på seminarier, kurser och att studera om företagets verksamhetsområde och hur man lyckas inom företagsamhet. Karlsson själv har bakgrund i yrkesutbildning och studier i företagsamhet relaterade till yrket.

– En bra ledare är rättvis, betonar jämlikhet, och är lugn. Hen närmar sig arbetstagarna på ett humant plan och är mer som ett stöd och en kompis för arbetaren. Hen ska finnas sida vid sida med arbetaren och veta hur det är att göra hens arbete.

Jag ser inte att en ledare ska vara en juvel som lyser i taket och lyser upp sin omgivning

– Kai Karlsson

Han håller uppe inspirationen i sin strävan till att utvidga företaget. Hans vision som företagare är inte att skapa sig en rikedom, utan att klara av att betala skatt och räkningar, att upprätthålla en stabil inkomst.

Senaste nytt