Helsingfors chockhöjer tomtpriser

Helsingfors stad förnyar hyreskontrakten för sina tomter. Kontrakten förnyas mellan åren 2020 och 2021. Hyreskontrakten går ut efter att i medeltal ha varit i kraft i 50 år. Eftersom att tomternas värde har stigit rejält under dessa år kommer hyran att mångdubblas nu då kontrakten går ut.

Allt som allt hyr Helsingfors stad ut runt 6 000 tomter. Detta innebär att ungefär en tredjedel av Helsingforsborna bor på hyrd mark, skriver Helsingin sanomat.

–Att värdet på tomterna har stigit beror delvis på att efterfrågan på stadens tomter ökat. säger Anne Nahi, övervakningsjurist vid Helsingfors stad till Smocka.

De som bor på de berörda områdena har haft delade åsikter om den kommande förändringen. Enligt Nahi har de flesta reagerat med förståelse, de inser att tomternas värde har stigit och att det är naturligt att priset måste höjas. Andra anser att prishöjningen är för stor.

I jämförelse med en helt ny tomt i Helsingfors kommer de gamla tomterna vara billigare. Detta på grund av den 10 åriga övergångstiden under vilken priset sakta ändras till det slutliga. Förändringen kommer beröra flera tusen Helsingforsbor eftersom att hyran höjs på runt 800 tomter. Till exempel en hyra för en höghuslägenhet i Gumtäkt kommer under den 10 åriga övergångstiden att uppskattningsvis stiga från 1,04 till 2,07 € per rumskvadrat.

Nahi berättar att hyran mäts enligt hur många kvadratmeter bostaden är. Utrymmen man inte spenderar tid i kommer inte tas med i beräkning. Bland dessa ingår bland annat bilgarage, förråd och vindsutrymmen. Hon nämner ändå att ifall bostadens enda tvättutrymme finns i källaren, måste det ingå i kvadraterna.

Senaste nytt