Hundratalsmiljoners ökning i Migrationsverkets kostnader

Migrationsverkets kostnader ökade i fjol med nästan 500 miljoner euro jämfört med året innan. Enligt bokslutet använde ämbetsverket 673,8 miljoner euro i fjol. Över 600 miljoner euro gick till mottagningen av asylsökande.

Effekterna av det stora antalet asylsökande 2015 märktes i huvudsak först 2016. Största delen av besluten avgjordes då. Migrationsverket avlönade 500 visstidsanställda för att klara av uppgiften. Behovet av förläggningskapacitet var som störst i början av 2016.

Asylenheten fattade över 28 000 asylbeslut under fjolåret. Antalet ansökningar om uppehållstillstånd ökade också.

(FNB)

Senaste nytt