test

Initiativ: Legalisera eutanasi i Finland

Ett medborgarinitiativ för att legalisera eutanasi i Finland överlämnades till riksdagen i dag. I initiativet framgår kriterier som skulle möjliggöra dödshjälp i fall där patienten har rättsbehandlingsförmåga och är obotligt sjuk.

De 50 000 underskrifterna som behövs för att ett initiativ ska gå visare till riksdagen, samlades ihop på cirka en månad. Initiativet kommer tas upp för behandling i mitten av februari och det väntas få brett stöd av regeringen.

I en artikel skriven av Svenska Yle kommer det fram att Läkarförbundet tror att eutanasi kommer bli allt vanligare ifall det legaliseras. De anser även att detta kommer resultera i ett etiskt dilemma för vårdpersonalen. Men initiativtagarna anser ändå att det högst skulle gälla några hundra fall per år.

 

FNB/Smocka

 

 

 

Senaste nytt