Intensifierat stöd till asylsökande med problem

Flyktingförläggningarna i Helsingfors, Åbo och Uleåborg ska börja ge intensifierat stöd till asylsökande med utmanande problem. Det skulle till exempel gälla asylsökande med psykiska problem, missbruksproblem eller sådana som beter sig aggressivt.

Stödet kan bestå av samtal, rådgivning eller att personen följs med extra noga. Vid behov kan personen också flyttas till en annan förläggning.

Möjligheten att koncentrera asylsökande med problem till en skild förläggning har efter utredningar konstaterats vara ett dåligt alternativ.

Pekka Nuutinen som är chef för mottagningsenheten vid Migrationsverket säger att problemen bland asylsökande i regel inte förvärrats den senaste tiden, men att det funnits fler som betett sig självdestruktivt i och med att de negativa besluten blivit fler.

(FNB)

Senaste nytt