test

Kinas krig mot föroreningarna

Under dåliga dagar motsvarar det att man andas utomhus i Kina att röka 1,5 cigaretter i timmen. Varför har det blivit så här? Och vad kan vi göra åt problemet?

Kina är landet med mest smog i hela världen. Just nu har Kina 70 % mer smog än något annat land. Anna Ahlers, professor i Modern kinesisk samhällspolitik på Oslo Universitet höll idag en föreläsning i Helsingfors om Kinas krig mot föroreningar.

Problemet med smog är att partiklarna kan resa i luften i flera dagar och där med resa många kilometer. Dessutom är delar av smogen inte orsakad av människor utan den beror helt enkelt på meteorologiska orsaker, vilket gör den svår att hantera.

–  Somliga dagar är luften så dålig så att andas motsvarar att röka en och en halv cigarett varje timme. Det kommer att ta ungefär tolv år för städerna att komma ner till lagliga gränser för förorening, berättar Ahlers.

Ett 40 år gammalt problem

Smogen är ett problem som började på 70-talet i och med den ökade urbaniseringen. Ändå började den verkliga oron för föroreningarna först 2008 då Olympiska spelen ordnades i Peking. Man oroade sig för idrottarnas hälsa och lanserade därför applikationer som visade luftkvaliteten i realtid. Datan läckte ut till kineser som fick veta hur dålig luften egentligen var. Det här ledde i sin tur till att den kinesiska regeringen bestämde sig för att göra något åt saken.

Foto: Tony Pohjolainen

Regeringen använde sig av två metoder: reglering av den industriella luftföroreningen och reglering av mängden bilar i städerna. Den kinesiska regeringen gick ut med information om att myndigheterna om fem timmar inte skulle ge ut registerplåtar till nya bilar.

– Fordon stod för nästan 40 % av föroreningarna så regeringen behövde göra något drastiskt. De auktoritära metoderna hjälpte dessutom, för år 2014 hade åtta av 74 städer nått de nationella standarderna, förklarar Ahlers.

Lösning i sikte?

I dag är Kina fortfarande inte ens nära en lösning på problemet, men de är medvetna om att det finns ett problem. Kinesernas konsumtion och vanor spelar in stort på behovet av fabriker. Luftföroreningarna följs noggrant upp av regeringen.

– Det bästa vi utanför Kina kan göra i nuläget är att visa vilka problemen är, utan att peka finger.

Senaste nytt