Klasslärarutbildning på nära håll

Klasslärarutbildningen har så länge jag kan minnas bara funnits i Vasa. Om man ville studera till lågstadielärare på svenska var det dit man skulle. Därför kändes det att man med säkerhet måste veta att man vill bli just det. Då Helsingfors universitet i höstas öppnade en ny klasslärarutbildning blev det ett mindre steg för många att söka in.

Jag talade med två personer som tagit steget för att bli klasslärare och hur de har upplevt studierna på två olika håll i Finland.

Senaste nytt