Kroppspositivsm – upplysbart eller självklart?

Sociala medier har ett överflöde av bilder där människor visar sina tränade kroppar. Det skapar en förvrängd bild av hur människokroppen borde se ut.

Kroppspositivism är ett trendande fenomen. Begreppet har en stark koppling till feminismen, och har länge strävat efter att bekämpa traditionella ideal för den kvinnliga kroppen. Men i verkligheten definieras kroppspositivismen inte enligt kön. Tanken är helt enkelt att alla skall ha rätten att vara nöjda med sig själva, precis som de är. Även om de på något sätt kan anses avvika från normen.

Trots att kroppspositivism idag har förgrenats i olika skolor, förblir grundidén den samma. Du duger som du är.

Smocka intervjuade två studeranden i Helsingfors om vad de anser om ämnet.

Senaste nytt