Lagen om medborgarinitiativ ska förbättras

Finländarna förhåller sig positivt till lagen om medborgarinitiativ. Bild: wikipedia.org

Justitieministeriet ska under våren göra en utvärdering av lagen om medborgarinitiativ. Bland annat ska olika förbättringsförslag gås igenom. Lagen som ger alla röstberättigade möjligheten att samla in underskrifter för lagförslag trädde i kraft för fem år sedan.

Sedan lagen trädde i kraft har totalt sjutton initiativ tagits till behandling i riksdagen. Möjligheten till medborgarinitiativ har varit populär, 80 % av finländarna anser att den främjar demokratin. Det första medborgarinitiativet som godkänts av riksdagen är lagen om jämlikt äktenskap som träder i kraft i dag.

FNB/Smocka

Senaste nytt