De jobbar utan lön

I Finland har endast två procent av personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder ett riktigt lönearbete. Jukka Routimo har i tolv år arbetat som gårdskarl för församlingen men får ändå ingen lön eftersom hans arbete räknas som frivilligarbete.

I måndags arrangerade SAMS, Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf, ett seminarium inför kommunalvalet. SAMS är en intresseorganisation som arbetar för att trygga rättigheter för alla svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning i Finland. Seminariet bestod av ett flertal talare från olika föreningar för personer med funktionshinder.

Bland organisationerna fanns Steg för Steg, en intresseförening som talar för personer med funktionsnedsättning. Även i föreningens styrelse sitter personer med funktionsnedsättning. I deras kommunalvalskampanj är tanken att lyfta fram rättigheter om arbete med rättvis lön. Föra fram deras röster i valdebatter och på arbetsmarknaden, säger ordförande Jonne Tallberg som ställer upp i kommunalvalet i år. Viktiga ämnen för Steg för Steg i valet är:

– Arbete med riktig lön, rätt till eget hem, se oss som vi är. Att vi får vara ute i samhället precis som alla andra utan att bli påstirrade, konstaterar Jonne Tallberg

Steg för Stegs tre fraser inför kommunalvalet är ”se mig som jag är”, ”arbete med lön” och ”rätt till eget hem”. Foto: Isabel Nordberg

Enligt YLE har cirka tretusen personer med funktionsnedsättning en yrkesutbildning, och viljan att arbeta. Ändå har endast en sjättedel av alla dessa jobb med en rättvis lön som andra arbetstagare. Det kan vara frågan om en dagpeng på 0-12 euro. Ibland kan lunchen vara dyrare än dagpengen.  Allt som allt av 25 000 personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder, har två procent ett riktigt lönearbete. (Källa: YLE Uutisluokka).

”Jag har arbetat för kyrkan i tolv år, utan lön. Efter tolv år känns det inte som frivilligarbete längre, utan att jag borde vara berättigad lön”

– Jukka Routimo

SAMS projektledare Johanna Sandberg refererar till FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som förbundets främsta dokument. Finland är en av de sista länderna som fick tillämpat beslutet som togs för 10 år sedan. Finland ratificerade beslutet först i juni, medan SAMS godkände det för flera år sedan.

– Vi var det sista landet i Europa, det var på tiden om vi säger så, anser Johanna Sandberg

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) håller tal under seminariet. Foto: Isabel Nordberg

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) oroar sig över om de svenska personer med funktionsnedsättnings röster ska bli hörda då 1,6 miljoner människor skall välja in endast 99 ledamöter i och med de nya landskapen. Hon oroar sig över att minoritetsgrupper inte blir hörda. Nylander betonar att i och med de stora nedskärningarna har lagberedningen uppvisat stora brister i att trygga service på minoritetsspråk, som teckenspråk.

Senaste nytt