Med Luckan öppen för alla

Luckan är i huvudsak ett finlandssvenskt informations- och kulturcentrum. Trots det blandas olika språk friskt i lokalen. Centrets grundpelare är integration, språk och gemenskap. En mötesplats för både nyinflyttade och finländare.

En glad ung man med läderkeps traskar förbi mig och mumlar på ryska. En anställd förklarar något på engelska medan han flyger ner för trapporna i centret på Simonsgatan 8. En annan talar göteborgska. Det är Larrie Griffis, 47, som är inflyttad från grannlandet. Han är verksamhetsplanerare för Luckan Barn & Ungdom som arbetar tillsammans med kollegan och kulturproducenten Elin Sundell, 26, från Karis.

– Vi vill att integration ska genomsyra all verksamhet. Det ska också finnas något för alla åldrar, säger Griffis om Luckans vision.

Vissa talar ett annat germanskt språk som ligger nära svenskan. De anser då att svenska blir lättare att lära sig än finska

Varannan tisdag anordnar de ett multikulturellt familjecafé i Lilla Luckan i Forum mellan klockan halv tolv och två. Dess fokus ligger inte så mycket på språk utan mer på att få en relation till någon i Helsingfors. Här träffas både inflyttade och finska familjer. Barnen leker och de vuxna pratar. Det gemensamma språket blir engelska men oavsett språk är alla välkomna.

– När det gäller integration är det en dubbel väg. Finlandssvenskarna tycker att det är roligt att träffa folk utifrån som har berättelser samtidigt som de inflyttade får kontakter, säger Sundell.

För de som vill öva sin svenska kan det löna sig att vänta till tisdagskvällen. Då anordnas svenskt språkcafé i Luckans lokaler mellan klockan 17 och 18:30 varje vecka. Detta i regi av föreningen Kvinnliga Akademiker i Helsingfors. Fokus ligger på att få öva sin svenska i en avslappnad miljö. De svensksugna är en blandad grupp med rötter i världens alla hörn. Även finländare som inte har svenska som modersmål dyker ibland upp. Ingen föranmälan krävs utan det är bara till att dyka upp. Föreningsaktiva Marianne Von Knorring är en av de pensionärer som hjälper med språkbiten. Hon hade inte undervisat tidigare och ser sig varken som ledare eller lärare, utan som assistent.

– Vissa talar ett annat germanskt språk som ligger nära svenskan. De anser då att svenska blir lättare att lära sig än finska, säger Marianne Von Knorring.

Marianne Von Knorring assisterar de som vill öva sin svenska.

Hon säger ändå att orsakerna att lära sig svenska varierar. Varje vecka har de ett nytt tema på träffen. Nästa vecka kommer de tala om att resa på svenska. En av de som gjort den långa resan till Norden är Zineb. Hon flyttade till Finland 2010 och har studerat svenska här. Hon har också deltagit i många av Luckans evenemang och tycker språket är användbart. Hon betonar att hon vill fortsätta med svenskan.

– Många talar svenska i Finland. Dessutom kan man ju förstå norska och danska om man kan svenska, säger Zineb.

Zineb vill inte att vi publicerar hennes namn eller bild eftersom hon är en försiktig person. Hon har ändå känt sig bekväm på det finlandssvenska kulturcentret. Luckans Griffis hoppas just på att de ska nå ut till människor oberoende av bakgrund, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionshinder och livssituation.

– Alla är välkomna, så länge man håller sig inom ramen om det där. Om du diskriminerar någon, så får du gå helt enkelt.

Han pekar på en rund blå skylt.

Område fritt från diskriminering”.

Senaste nytt