Svensk-finskt samarbete efterlyses för gruvors miljösäkerhet

Finlands många sjöar och vattendrag, ligger till en stor del nära gruvarbetsplatser. Därför är det viktigt att man värnar om dem. På gruvindustrins presstillfälle efterlystes utbyte av expertis länder emellan.

Vattnets renhet är viktig för finländare och speciellt i de östra och norra delarna av vårt land finns det många naturreservat och områden som är viktiga för turismen. Dessa ligger ofta nära gruvområden.

En presskonferens angående detta hölls av finska teknologiindustriförbundet Teknologiateollisuus i Helsingfors i morse. Konferensen behandlade bland annat den finska gruvdriftens miljöpåverkningar och användningen av dammar. Miljödirektör Lars-Åke Lindahl, anser att expertisen inom området i både Finland och Sverige är bristfällig och att vi borde söka experter från utlandet.

–Man tar ganska mycket markanspråk då gruvdrift bedrivs och det är viktigt att återställa omgivningen så att den används till något annat då man är färdig.

Det är viktigt att hantera de risker vi har i dag. Lindahl säger att både Finland och Sverige har kommit väldigt långt gällande vattenrening.

–De allvarligaste konsekvenserna vore en storskalig dammolycka

Avfallshanteringen regleras av tillstånd som ges ut enligt miljöskyddslagen. Bengt Nordman, verksamhetsledare för miljöorganisationen Natur och Miljö, anser att det beror mycket på vad för sorts gruva det handlar om. Vissa gruvor har farligare avfall än andra och därför striktare regler hur det ska hanteras. Den enskilda gruvan måste ansöka om tillstånd baserat på hur farligt avfall den har. Gruvor kan även ansöka om tillstånd för att få förvara orent vatten en längre tid i förvaringsbassänger.

Vattnet måste renas före man släpper ut det i naturen igen. Tillståndet anger även hur stor mängd av ämnet som får komma ut i naturen utan att det förorsakar någon större skada.

Senaste nytt

Tidningen 3/23

Kiasma har två nya queer-temade utställningar Hur cykelvänligt är Helsingfors? Kan man fira vappen utan alkohol? Vägarbeten i Helsingfors – störande eller nödvändiga? Havis Amanda tar en semester Studentteaterns nya produktion Energi – men till vilket pris? Måsar skapar kaos vid torgen ”Tatueringar är mitt sätt att uttrycka mig själv” Rädda maten!