test

Mobbning utan gränser

Internet når överallt och gränserna är få, vilket kan leda till en känsla av att allt är tillåtet. Du har med dig de sociala medierna i fickan vart du än går. Det är lätt att skriva fult på internet och skadan kan bli enorm. Nätmobbning kan drabba vem som helst, var som helst.

“Du är så fet att du inte borde få leva” är en av kommentarerna Emilia Huttunen, 24, läst på sin blogg Mutsis on. Ända sedan 2011 då hon grundade bloggen har hon fått höra elaka kommentarer om sitt utseende, sitt moderskap och sitt sätt att leva. I slutet av 2015 ledde flera års nätmobbning till utbrändhet och depression. Det ledde i sin tur till en viktökning som gjorde att det elaka kommenterna ökade explosionsartat. Det blev fler kommentarer och de blev dessutom grövre.

– Jag vaknade varje morgon med tusentals fula kommentarer om min vikt och om allt annat, det kändes förfärligt, säger Huttunen.

Nätmobbning förekommer i många olika former.

– Det kan handla om spridning av bilder eller ett konto med kränkande innehåll, säger projektkoordinator Liselott Lindén på Ungdomsakademin Luckan.

Mobbning kan också vara utfrysning ur grupp eller att prata illa om någon i en gruppdiskussion. Mobbaren uppmuntras då av gruppens bekräftelse. Huttunens blogg blev ett stort ämne på ett diskussionsforum där många var delaktiga.

– Först var det elaka kommentarer på min blogg om ämnet jag skrev om. Senare var det inte längre någon skillnad vad jag skrev, jag blev ändå utsatt. Diskussionen om min blogg eskalerade även till andra forum.

 Hon var nästan som en stalker och hotade med att hennes pojkvän ska komma och misshandla mig och att de vet var jag bor.

Hög tröskel att anmäla

Mobbning på nätet bör tas lika allvarligt som mobbning i verkliga livet.

– Det är viktigt att genast ta tag i mobbningen för att få det att sluta så snabbt som möjligt och för att mobbaren inte ska hitta nya offer, säger kommunikationschef Mikael Appel på Polisinrättningen i Österbotten.

Tröskeln att polisanmäla nätmobbning är hög och det mesta kommer aldrig till polisens kännedom. Vuxna anmäler nätmobbning riktat till dem lättare än vad barn och ungdomar gör.

– Då det gäller barn och ungdomar går fallen till socialen. Mobbningen kan ha gått väldigt långt innan det anmäls till polisen, säger han.

Om du inte vågar anmäla till polisen kan du anmäla kommentaren eller profilen till administratören, tipsar Lindén. Anmälningar kan leda till att sidan läggs ner.

– Du kan också kommentera någons kränkande inlägg, även om det inte skulle vara riktat till dig. Ibland räcker det med små saker. Man kan säga att man tycker det är fel.

Lagen är väldigt diffus då det kommer till internetbrott. I lagen finns det inget begrepp som nätmobbning.

– Ärekränkning och olaga hot är de vanligaste benämningarna för de brott som sker på nätet, säger Appel.

Huttunen gjorde en gång en anmälan på grund av hatiska kommentarer på hennes blogg. Hon vet däremot inte om anmälan ledde till några konsekvenser för personen.

– Jag anmälde en flicka som rent ut sagt hotade mig. Hon var nästan som en stalker och hotade med att hennes pojkvän ska komma och misshandla mig och att de vet var jag bor. Jag tror att hon högst fick en varning.

Hatet ledde till att Huttunen bestämde sig för att hålla en paus i bloggandet. Då Huttunen satte igång bloggen igen funderade hon på att hålla skrivandet på en mer ytlig nivå för att undvika kommentarerna. Hon bestämde att hon inte ska ändra på sig själv och sin blogg för andras skull. Hon anställde då en moderator som gallrar bort de värsta kommentarerna så att hon aldrig behöver se dem.

– Jag bestämde att ignorera personerna och kommentarerna och fortsätta med mitt, säger hon.

I dagens läge sker mobbningen på nätet eftersom det är där människorna finns. Brottsligheten rör sig efter människorna.

– Man kan inte utpeka på vilket medium det sker mest mobbning, Det ändras hela tiden. Det som är populärt idag kanske inte är det imorgon, säger Appel.

Vad är en nätmobbare?

  • En nätmobbare är oftast någon du känner, medan offentliga personer utsetts av okända.
  • Det handlar ofta om en osäker person eller någon som känner avundsjuka.
  • Webben är ett enkelt forum att utöva mobbning på då man kan vara anonym.
  • Mobbning på nätet kan kännas mindre personlig och därför är tröskeln lägre för mobbaren.
  • Det är viktigt att man kommer ihåg vilka konsekvenserna är, speciellt då nätmobbningen är offentlig och i många fall permanent.
  • Internet har få gränser, men allt som annars är olagligt, är även olagligt på nätet.

Mobbning byter plattform

I dag sker mobbningen på sociala medier. Lindén lyfter upp det kända Instagramfallet.  En gymnasieskola i Sverige skapade ett anonymt Instagramkonto med kränkande kommentarer om andra elever. Kontot hade cirka 8000 följare. Kontot polisanmäldes och skaparna tog själv ner sidan.

– Det blev ändå ett rättsfall och två stycken minderåriga flickor som startade kontot dömdes till ungdomstjänst och ungdomsvård, säger Lindén.

Tillsammans dömdes de även till att betala 15 000 kronor, cirka 1 700 euro, i skadestånd till var och en av de 38 målsägandena.

– Det handlar om knepiga fall eftersom det är svårt att bedöma vem som är ansvarig för konsekvenserna, säger hon.

I nätmobbning kan det finnas många parter, men det kan vara svårt att bedöma den skyldiga.  Är det följaren? Är det spridaren? Alla de här parterna bidrar till mobbningen och är ansvariga.

– Det är viktigt att komma ihåg att man själv har ett stort ansvar. Det händer ofta att man är nyfiken på vad det sägs om dig och dina kompisar, som det skedde på Instagramfallet. Man kan påverka genom att inte följa profilen som utövar mobbning. Om du är en följare är du delaktig. Att du besöker sidan ger mobbaren bekräftelse och uppmuntran, säger Lindén.

Hon drar en workshop för elever som går i högstadiet och på andra stadiet. I den lär de sig att motverka nätmobbning. Där diskuteras ämnet från alla vinklar och ur alla parters synvinkel; utsatta, mobbare och åskådare.

– Ungdomarna får själva fundera på olika aspekter av nätmobbning. Syftet med workshoppen är förebyggande, de får fundera på sin egen roll som nätanvändare, säger hon.

Appel säger att man ska upplysa och lära barnen redan från början.

– Barn och unga härmar vuxnas beteende, de är de vuxna där hemma som skapar grunden för barnet Det behövs uppfostran om nätbeteende i skolundervisningen men det mesta kommer hemifrån.

Smocka har även följt med musikalgruppen Nya TaDam som tacklar temat nätmobbning i sin senaste produktion, som har premiär i maj. Klicka här för att se videon från övningarna.

Senaste nytt