test

Nätsidan som tänker på barnens bästa

I dag lanserade barnombudsmannen nätsidan lastensivut.fi. Ombudsmannen ordnade ett presstillfälle i Ressun peruskoulu, där klass 4A fungerade som testgrupp för den nya webbplatsen. Terhi Tuukkanen,

Terhi Tuukkanen, överinspektör på barnombudsmannens byrå. Foto: Roni Kuronen

överinspektör på barnombudsmannens byrå presenterade sidan för alla som var närvarande.

– Lastensivut är en sida där vi berättar vad barnens rättigheter är, och där vi ger information för barn som har några bekymmer eller problem. Vi berättar bland annat vem de kan kontakta och vem det är som kan hjälpa dem.

Barnombudsman Tuomas Kurttila berättade mera om bakgrunden till sidan.

– Sidan är avsedd för barnen, samt för att fungera som stöd för lärarna. På sidan finns det samlat alla centrala kanaler som barn kan behöva i dagens läge. Vi har märkt att dessa kanaler inte funnits samlade någonstans och att de inte har varit lätta att hitta.

Tröskeln för att ett barn skall söka hjälp kan vara hög. Enligt Kurttila finns sidan till för att sänka denna tröskel.

Vi måste fortsättningsvis lyssna på barnen och på frågor som bekymrar dem

–Tuomas Kurttila

– Ibland kräver situationen det att vi vuxna uppmuntrar barnen att söka sig dit informationen finns. Det kommer fram i flera undersökningar att barn ofta känner att vuxna inte är intresserade av deras ärenden. Ur denna synvinkel fungerar sidan som ett redskap att visa att det i samhället finns mycket verksamhet som finns till särskilt för barn.

Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör för utbildningsstyrelsen betonade nätsidans viktigaste egenskaper.

– Poängen är att barn självständigt skall kunna använda sidan. Sidans interaktiva natur är säkert en sak som väcker intresse hos barnen. Men såklart är sidan uppbyggd så att den stöder den nya läroplanen och fungerar även som material för lärarna.

Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör för utbildningstyrelsen. Foto: Roni Kuronen.

Webbsidan är öppen för alla och var och en kan gå och bekanta sig med sidan. Kurttila säger att det på sidan kan finnas mycket nyttig information för vårdnadshavarna. Arbetet är ändå inte färdigt.

– Arbetet slutar inte här. Vi strävar till att ständigt utveckla sidan. Vi måste fortsättningsvis lyssna på barnen och på frågor som bekymrar dem. På så sätt har vi en möjlighet att reagera.

Eleverna i klass 4A testade sidan. Enligt eleverna var sidan mångsidig och det var lätt att hitta både hjälp och information om barnens rättigheter.

Sidan finns inte för tillfället på svenska och det är ännu oklart när sidan kommer att vara tillgänglig även på det andra inhemska språket.

Barnombudsman Tuomas Kurttila talade med klass 4A i ressun peruskoulu. Foto: Roni Kuronen

Senaste nytt