test

Finland höjer krigstida truppstyrka till 280 000

Regeringen har gett sin försvarsredogörelse. De föreslår att truppstyrkan under krigstid ska höjas från nuvarande 230 000 soldater till 280 000 för att förbättra Finlands försvarsförmåga. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) säger att han vill skjuta ner alla påståenden om att det har förekommit motstridiga uppfattningar om hur försvaret bör utvecklas.

Niinistö säger att Finlands närmiljö och geostrategiska ställning har förändrats. Risken för ett traditionellt krig är tillbaka i hotbilden igen.

I redogörelsen berättar regeringen hur Finlands försvar ska upprätthållas och utvecklas under de närmaste åren. Finland står inför exceptionellt stora försvarsanskaffningar då man under de närmaste åren ska besluta om bland annat nya jaktplan och nya krigsfartyg.

– Flottilj- och jaktplansköpen är stora investeringar, men i säkerhetens namn kan man inte pruta på dem, säger Niinistö.

Enligt Niinistö tar redogörelsen inte ställning till vilken flygplanstyp som bör köpas för att ersätta Hornetplanen. Han tror att beslutet om plantypen fattas av nästa regering.
Enligt försvarsredogörelsen ska försvarssystemet utvecklas så att det inte uppstår några praktiska hinder för att eventuellt alliera sig militärt. Det bilaterala samarbetet med Sverige har en speciell ställning.

Niinistö har sagt att redogörelsen är ett strategiskt papper som inte innehåller detaljer till exempel om hur många jaktplan man tänker köpa när de nuvarande Hornetarna blir föråldrade.

(FNB)

 

Senaste nytt