Nöjda utexaminerade ska beaktas i finansieringen

En arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet föreslår att karriärenkäter bland utexaminerade ska beaktas i finansieringen av universitet och högskolor i framtiden.

Man kunde till exempel årligen fråga en utexaminerad hur nöjd hen är med sin examen och sitt jobb. Såväl svaren som antalet som svarar ska påverka finansieringen.

Tidigare har man i finansieringen bara beaktat om en utexaminerad får jobb eller inte.

Den relativa finansieringsandel som betalas utgående från sysselsättningen ska förbli oförändrad. För universiteten är den två procent och för högskolorna fyra. För båda är den totala finansieringen över 30 miljoner euro.

Arbetsgruppen vill också att man i finansieringen ska beakta hur doktorer får jobb. Tidigare har nio procent av universitetens finansiering kommit utgående från hur många doktorer de producerar. I framtiden skulle åtta procent av universitetens finansiering komma utgående från antalet doktorer och en procent beroende på hur de får jobb.

(FNB)

Senaste nytt