test

Nu får alla par säga ja

Avgörandet gällande könsneutrala äktenskap blev en lång chargong. Medborgarinitiativet om att alla ska få gifta sig fick motstånd då det uppstod ett motinitiativ två år senare. En politisk cirkus var nära att uppstå. Här kan du följa med historien kring de könsneutrala äktenskapen från början till slut.

Paavo Lipponens andra regering gav ett lagförslag om att införa rätten att registrera parförhållanden våren 2002. I den dåvarande riksdagen föll rösterna 99 mot 84 och därmed fick homosexuella par rätt att legalisera sitt förhållande på magistraten. Men de fick varken ta varandras namn utan särskild ansökan eller adoptera barn tillsammans.

Den 13:e december 2013 lämnades ett medborgarinitiativ om jämlik äktenskapslagstiftning in till riksdagen. Målet med initiativet var att ett samkönat par ska ha rätt att ingå äktenskap. Initiativets idé var att skapa ett mera jämlikt samhälle där alla har samma rättigheter och utgångspunkter. Medborgarinitiativet undertecknades av nästan 167 000 finländare. Även stora företag såsom Microsoft, Slush och Marimekko backade förslaget.

Samma år tog kampanjen #tahdon2013 de sociala medierna med storm. Den nationella och tvåspråkiga kampanjen genomfördes till förmån för medborgarinitiativet och skapade en folkrörelse. I slutet av november 2014 röstade riksdagen om initiativet. Innan det demonstrerade 10 000 människor i en så kallad kärleksdemonstration för att visa sitt stöd för initiativet på Medborgartorget i Helsingfors.

Många åsikter om regnbågen

Regnbågsankans ordförande Oscar Ohlis minns dagen väl.

– Det var helt fantastiskt. Jag kommer aldrig att glömma dagen då vi alla samlades vid Medborgartorget och väntade på röstningen. Det var verkligen jättefint att så många dök upp.

Oscar Ohlis. Foto: Privat

Av riksdagsledamöterna röstade slutligen 105 för könsneutrala äktenskap och 92 mot. Bland förespråkarna fanns bland andra riksdagsledamöterna Silvia Modig (Vf) och Alexander Stubb (Saml).

Ett år senare uppstod ett motinitiativ som samlade 106 000 namn. De som undertecknade ville att riksdagen skulle ta upp ärendet om samkönade äktenskap igen och slopa lagen. Ämnet började sedan behandlas i riksdagens lagutskott.

– Man har upplevt en frustration kring motinitiativet och tänkt att ”ska de verkligen dra upp det här igen?”. Vår förening har inte fått direkta meddelanden eller mejl av medlemmar kring detta, men på sociala medier har många kommenterat saken. Människor undrar mest varför man ältar kring det här fram och tillbaka, säger Ohlis.

Den religiösa och politiskt obundna medborgarorganisationen Aito avioliitto ry grundades i januari 2015. Organisationen verkar för att äktenskapet ska bevaras som ett förbund mellan man och kvinna framför allt för att de uppger sig vilja trygga barnets naturliga rätt till både en far och en mor.

– Alla har rätt till sin egen åsikt, men man kunde ju ha mer respekt för människan som individ. I många fall blir det ett slag under bältet, säger Ohlis.

Riksdagen godkände förändringarna i de lagar som den könsneutrala äktenskapslagen förutsätter i februari 2016. Lagpaketet godkändes till sist med 106 röster för och 42 emot. I och med förändringarna kan ett registrerat parförhållande nu ändras till ett äktenskap via en anmälan. Samtidigt upphörde registreringen av nya parförhållanden helt och hållet. I april i fjol stadfäste president Sauli Niinistö den könsneutrala äktenskapslagen.

Fredagen den 17:e februari röstade riksdagen om att slopa den könsneutrala äktenskapslagen. Det här till följd av motinitiativet som uppstod år 2015. Sannfinländarna och Kristdemokraterna var de partier som mest aktivt jobbade för att förkasta lagen.

– Det går inte att ändra vissa politikers åsikter hur mycket man än argumenterar. Det är svårt att lära gamla hundar att sitta helt enkelt. Jag tycker i allmänhet att motinitiativet borde ha förkastats i lagutskottet och förklarats som färdigdiskuterat, säger Ohlis.

120 ledamöter röstade mot medborgarinitiativet och 48 för. Två röstade tomt och 29 ledamöter var inte närvarande.

Den nya äktenskapslagen träder i kraft den första mars och då ska alla, oavsett kön, få gifta sig med varandra.

Senaste nytt