Ode reser sig

Centrumbibliotekets bygge har redan startat och byggbolaget YIT monterar nu de två 100 meter långa stålbalkarna som ska gå i bibliotekets längdriktning. Målet är att monteringen av de massiva stålbågarna, där varje del väger över 85 000 kilo, är färdig i mars

Biblioteket byggs som som ett speciellt projekt för Finland 100 år och öppnar dörrarna i slutet av 2018. Bygget beräknas kosta nästan 100 miljoner.

Senaste nytt