Oljesanering i Salo slutförd

Saneringen efter läckan från en vält tankbil i Salo har slutförts när det gäller jordmånen, uppger Egentliga Finland NTM-central.

Av den olja som läckt ut i ån Kiskon har en betydande del sugits upp, men vattenprover visar att det fortfarande finns olja i ån i närheten av olycksplatsen. Längre bort finns det inga spår av olja.

För att hindra oljan från att sprida sig kommer bommarna att lämnas kvar i ån tills vidare. Den olja som fortfarande finns kvar i närheten av olycksplatsen uppskattas ligga i ytvattnet under isen eller vara fast i isen.

Kring 7 000 liter värmeolja läckte ut i samband med olyckan i slutet av januari.

(FNB)

 

Senaste nytt